Product Management

מדריך הטרמפיסט/ית לגלקסית המוצר

בחודש האחרון קם צוות חדש ב-Nucleai.ai: צוות המוצר. במרץ 2021, כשהצטרפתי לנוקלאיי בתור מנהלת המוצר היחידה, ידעתי שאני עומדת להיכנס לבלגאן אטומי בו פרקטיקות ניהול מוצר (והפרדה מניהול פרויקטים), הגדרת התפקיד והאחריות הן עמומות. והאמת? זה התאים לי, תפקיד שהוא ג׳וקר מבחינת ההתעמקות במוצר לעומת שיווק לעומת מכירות לעומת Getting shit done no matter what. […]

עוד